Roliga djur

Start

Rolig gris

Då internet kan sägas vara en del av samhällskulturen skapas även subkultur på internet i likhet med i samhället. Forum växer fram där man diskuterar vissa specifika områden och även inom humorn är specialiseringen ett faktum.

En inriktning som är relativt stor är roliga djursidor. I likhet med ”American Funniest Homevideos”, som är ett TV-program som visar de roligaste videoklippen som privatpersoner skickat in, så visar dessa roliga djursidor en mängd roliga klipp som privatpersoner laddat upp. Men till skillnad mot TV-programmet så är det djuren som är i fokus.

Dessa sidor är ett lysande exempel på hur internetkulturen har förändrats med åren. Det handlar om specialisering och smala inriktningar. Visserligen är det flera olika åldersgrupper som kan njuta av att skratta åt de gulliga små djuren men det är ett bevis för att specialisering krävs för att nå fram med sin sida på internet.

Tillgången är enorm på webbplatser som erbjuder allt från att sälja saker till att visa roliga klipp eller presentera nyheter. Då tillgången är så stor har utvecklingen allt mer rört sig mot att man måste sticka ut för att synas. Det räcker inte att göra som alla andra eller ens göra som man tidigare gjort.

På så vis kan internetkulturen sägas skilja sig något mot samhällskulturen. I mindre städer finns exempelvis bara enstaka städföretag eller bilfirmor. De som bor där har inte så stort val gällande vilka de ska anlita. Men då internet öppnar upp en betydligt större marknad krävs en tydligare specialisering. På så vis kan alla vara störst – i alla fall om man väljer en väldig smal inriktning.